skip to Main Content

İDARİ DAVALAR

 • Şehit Aileleri Adına Açılacak İdari İşlemin İptaline İlişkin davalar
 • Şehit sayılmayan askerlerimizin şehit sayılması için açılacak davalar
 • Şehit ailelerine maaş bağlanması için açılacak davalar
 • Şehit Aileleri Adına Geriye Doğru borç çıkarma işleminin iptali davaları
 • İntihar ettiği iddia edilen askerlerimizin şehit sayılması için açılacak davalar
 • Şehit yakınlarının iş hakkından yararlanması için açılacak davalar
 • Şehit Aileleri Adına Açılacak Tazminat Davaları
 • Şehit Ailelerine Nakdi Tazminat Ödememe İşleminin İptali davaları
 • Şehit Ailelerine Şahadet Belgesi Verilmemesi İşleminin İptali davaları
 • Gazi Sayılmama İşleminin İptali Davaları
 • Gazilik Ünvanın Alınması İçin Açılacak Davalar
 • Gazilerimiz  Adına Açılacak Tazminat Davaları
 • Gazilerimizin  Ve Yakınlarının İş Hakkından Yararlanması İçin Açılacak Davalar
 • Gazilerimize Maaş Bağlanması İçin Açılacak Davalar
 • Tam yargı davaları
 • İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar
 • Memur davaları
 • Disiplin Cezaları
 • Atamalar
 • Tazminat Davaları

İCRA –İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

 • İflas ve konkordato davaları
 • İcra Takip Davaları
 • İhtiyati haciz
 • Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
 • İflasın ertelenmesi
 • Nafaka alacaklarının takibi
 • Çocuk teslimi icra takipleri
 • Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
 • İcra takibine itiraz
 • İtirazın İptali – Kaldırılması davaları.

AİLE HUKUKU DAVALARI

 • Anlaşmalı boşanma
 • Çekişmeli boşanma
 • Nafaka davaları
 • Mal rejimleri ile davalar
 • Mal paylaşımı ile Davalar
 • Velayet Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları
 • Babalık Davaları
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Vesayet Davaları
 • Vasiyetname
 • Evlat edinme
 • Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
 • Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANA DAVALAR

 • Kat Malikleri Kurulun kararlarına itiraz
 • Devremülk Sözleşmeleri İptaline İlişkin davalar
 • Apartman Yöneticiliğinden Kaynaklanan davalar

MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN DAVALAR

 • Vasi Atanması
 • Gaiplik
 • Yaş Düzeltme
 • Cinsiyet değişikliği davası
 • Kayyım Atama
 • İsim düzeltme davaları
 • Maddi ve manevi tazminat davaları

İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Sendikalar Hukuku
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
 • Hizmet Tespiti Davaları
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar
 • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

 • Uzlaşma aşamalarında danışmanlık
 • Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi
 • Kamulaştırmaya karşı iptal davaları

SAĞLIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

 • Hekimin Sorumluluğu
 • Yanlış Müdaheleden kaynaklanan
 • Hasta Hakları
 • Hekim Hakları

TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

 • Banka Dosya Masrafları İadesi
 • Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtirazı
 • Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Davalar
 • Kredi Kartından Kaynaklanan Davalar
 • Ayıplı Hizmet
 • Ayıplı Mal

BİLİŞİM HUKUKU DAVALARI

 • Bilişim Araçları Yoluyla işlenen suçlar
 • Elektronik Belgelerin Hazırlanması
 • Bilişim Yoluyla Verilere İzinsiz Erişim
 • Bilişim Yoluyla Bilgilerin Çalınması veya Değiştirilmesi
 • Bilişim Yoluyla Çalınan Kişisel Bilgilerin Yayınlanması
 • Bilişim Yoluyla Taciz ve Tehdit Suçlarının Takibi

GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVALAR

 • Kiralananın Tahliyesi
 • Kira Alacakların Yasal Takibi
 • Tapu iptal ve Tescil davaları
 • Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan davalar
 • Emlakçı Alım-Satım Mukavelesinden Kaynaklanan davalar

TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

 • Şirketler hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Kambiyo Davaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Fikri ve Sınai Haklar Davaları
 • Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
 • Tahkim Davaları
 • Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar

MİRASA İLİŞKİN DAVALAR

 • Tenkis Davaları
 • Vasiyetname Hazırlanması
 • Veraset Davası
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar
 • Mirasın reddine dair davalar

CEZA DAVALARI

 • Ağır Ceza Davaları
 • Asliye Ceza Davaları
 • Sulh Ceza Davaları
 • Ceza Davaları
 • Kovuşturma İşlemleri
 • Soruşturma İşlemleri
Back To Top